სკოლა სსიპ - გრიგოლ კობახიძის სახელობის ქალაქ თბილისის №77 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი სამოქალაქო განათლება
კლასი VIII, IX, X, XI
რეგიონი თბილისი
რაიონი ძველი თბილისი
ტელეფონი 2 74 76 38
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 დეკემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები17 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 451-518 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებულ და ქვემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნებიდან ერთ-ერთს: უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

  წამყვანი ან მენტორი მასწავლებელი.;

აპლიკანტი უნდა იყოს უწყვეტ პროფესიულ ზრდაზე ორიენტირებული. ასევე შეეძლოს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება სასწავლო პროცესში, უცხო ენების ფლობა(ინგლისური ენა, გერმანული ენა);

აპლიკანტმა CV და სამოტივაციო წერილი უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში (pedagogi.ge);

სწავლება 1ცვლაში.

მეორე ეტაპზე, საბუთების გადარჩევის საფუძველზე, შერჩეული კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას, რომელზეც შეფასდება მათი პროფესიული ცოდნა და უნარები.

2. კონკურსის ეტაპები:

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2.2 გასაუბრება.

გასაუბრების ეტაპზე გადასვლასთან დაკავშირებით შერჩეული აპლიკანტი ინფორმაციას მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებს.

პ.ს ხელფასი მითითებულია დანამატის გარეშე.

გამოქვეყნების თარიღი 16 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 26 ნოემბერი, 2023წ.