სკოლა შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა. Georgian-American School
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (ფრანგული)
რეგიონი თბილისი
რაიონი ვაკე-საბურთალო
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 სექტემბერი, 2023წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

• უმაღლესი განათლება;

• სკოლაში მუშაობის გამოცდილება;

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

• შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული გაკვეთილების წარმართვა. (ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივირებას; საკითხის დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარ-ჩვევების განვითარებას; ისეთი ხერხების გამოყენებას რომლებიც ხელს შეუწყობს თითოეული მოსწავლის ჩაბმას სხვადასხვა აქტივობებში).

• იცნობს არაფორმალური განათლების მნიშვნელობას და საჭიროებას ზოგად საგანმანათლებლო სფეროში;

• იცის, როგორ შექმნას უსაფრთხო, მზრუნველი, ეფექტური, ორგანიზებული და კეთილგანწყობილი გარემო; ჩამოაყალიბოს მოსწავლეებს შორის პოზიტიური ურთიერთობები და ფლობს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების შესაბამის სტრატეგიებს;

• ხელს უწყობს მოსწავლეებში ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბებას;

• საგნობრივი შედეგების გარდა, ხელს უნდა უწყობდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებიდან გამომდინარე გამჭოლი უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას მოსწავლეებში;

• ფლობს შესაბამის სწავლების სტრატეგიებს უცხო ენის საკომუნიკაციო უნარების გასავითარებლად მოსწავლეებში.გამოქვეყნების თარიღი 25 მაისი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 ივნისი, 2023წ.