სკოლა შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (რუსული)
კლასი I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
რეგიონი თბილისი
რაიონი გლდანი-ნაძალადევი
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი , წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ფუნქცია-მოვალეობები:


• სასწავლო პროგრამის მიზნებისა და ინდიკატორების შესაბამისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;


• სემესტრული სილაბუსებისა და თემატური გეგმის შედგენა;


• სასწავლო პროგრამის შესაბამისი მეთოდების გამოყენება;


• გაკვეთილების დაგეგმვა, ჩატარება და საგაკვეთილო პროცესის მართვა;


• მოსწავლეთა მოტივაციასა და ჩართულობაზე ზრუნვა;


• საჭიროებისამებრ მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების მიზნით შემაჯამებელი ტესტების მომზადება; ტესტის შედეგების ანალიზი, რეფლექსია, მოსწავლეებისთვის დროული და კონსტრუქციული უკუკავშირის მიწოდება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა; მოსწავლეთა ტესტების/ნამუშევრების შენახვა სკოლაში დადგენილი სტანდარტების მიხედვით;


• სამსახურის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობის მიღება; პროფესიული სიახლეების მუდმივი გაცნობა-ათვისება;


• სკოლის შინაგანაწესის შესამაბისად მოქმედება.


კვალიფიკაცია:


განათლება


• რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის მინიმუმ მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი ;


• ჩაბარებული საგნის კომპეტენციის გამოცდა.


• სასურველია ინგლისური ენის ფლობა B 2 დონეზე.


ცოდნა, უნარები, და სხვა შესაძლებლობები:


• კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;


• მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი;


• ბავშვის უფლებათა კონვენცია;


• ეროვნული სასწავლო გეგმა და საგნობრივი სტანდარტი;


კომპიუტერული პროგრამები:


• MS Office, Outlook


პიროვნული მახასიათებლები:


• კომუნიკაბელურობა;


• ორგანიზებულობა;


• თვითგანვითარების მზაობაპიროვნული მახასიათებლები:

• კომუნიკაბელურობა;

• ორგანიზებულობა;

• თვითგანვითარების მზაობა

გამოქვეყნების თარიღი 24 მაისი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 4 ივნისი, 2023წ.