სკოლა სსიპ - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ქალაქ ბოლნისის №1 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი ბოლნისი
ტელეფონი 5919905591
სამუშაოს დაწყების თარიღი31 მაისი, 2023წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

  •  სასურველი პროფესია: უპირატესობა მიენიჭება სპეციალურ მასწავლებელს, ოკუპაციუტრ თერაპევტს, სოციალურ მუშაკს, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელს.
  •  სასურველი საგანმანათლებლო ხარისხი: მინიმუმ პროფესიული განათლება;
  •  სასურველია მუშაობის გამოცდილება: მინიმუმ 6-თვიანი გამოცდილება სსსმ მოსწავლესთან, მათ შორის ჩაითვალოს მოხალისეობის ან სტაჟირების გამოცდილება.
  •  მინიმალური კომპეტენცია: ინფორმაციის ფლობა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევების შესახებ, მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების სტრატეგიის შესახებ, ქცევის მართვის შესახებ მინიმალური კომპეტენციების ფლობა.
  •  უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით: აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება. აქვს ინკლუზიურ განათლების სფეროში ტრენინგ-კურსების გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

გამოქვეყნების თარიღი 24 მაისი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 28 მაისი, 2023წ.