სკოლა სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი გორი
ტელეფონი 577922531
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 მაისი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ჰქონდეს სახელმწიფო სერთიფიკატი საექიმო სპეციალობაში - ,,საოჯახო მედიცინა’’, ,,თერაპია“ ან ,,პედიატრია’’;

 ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

იცოდეს სახელმწიფო ენა.

 კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს:

1. გააჩნდეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

2. ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

3. ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;

4. დამთავრებული ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედიატრიული ფაკულტეტი;

5. ცხოვრობდეს (ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

6. მონაწილეობდეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები, კონფერენციები და სხვა, (საექიმო სპეციალობის ფარგლებში)).

გამოქვეყნების თარიღი 31 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 9 აპრილი, 2023წ.