სკოლა სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (გერმანული)
კლასი X, XI, XII
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი დუშეთი
ტელეფონი 577558002
სამუშაოს დაწყების თარიღი24 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები6 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

გერმანული ენის მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

ა) ჩართული იყოს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში და მინიჭებული ჰქონდეს მინიმუმ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი;

ბ) უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება და შესაბამისი სასპორტო უმაღლესი განათლება ან/და სასპორტო პროფესიული განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

გ) დოქტორის ხარისხი ჰქონდეს განათლების ან შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით;

დ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების მითითებით) და ჩაბარებული ჰქონდეს საგნობრივი კომპეტენციების დადასტურების გამოცდა;

ე) იყოს 2015 წლის 01 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი.

2. ჰქონდეს შესაბამისი მიმართულებით სკოლაში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.

 კონკურსის ეტაპები:

ა). საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა; არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

ბ). გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 29 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 20 აპრილი, 2023წ.