სკოლა სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ რუსთავის №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი 0341242508
სამუშაოს დაწყების თარიღი24 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0-660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. კანდიდატისადმი სავალდებულო მოთხოვნები:

ა) ჰქონდეს სახელმწიფო სერტიფიკატი საექიმო სპეციალობაში-,,საოჯახო მედიცინა" ,,პედეატრია" ან ,,თერაპევტი" და სხვა.

ბ) ფლობდეს კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე.

გ) იცოდეს სახელმწიფო ენა

დ) შეეძლოს ორცვლიან სკოლაში სამუშაო საათების დასრულებამდე მუშაობა.

2) კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) გააჩნდეს სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი.

ბ) ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება.

გ) ჰქონდეს პირვლდი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება.

დ) დამთავრებული ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედეატრიული ფაკულტეტი.

ე) მონაწილეობდეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები) , კონფერეციები და სხვა. (საექიმო სპეციალობის ფარგლებში)

გამოქვეყნების თარიღი 28 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 18 აპრილი, 2023წ.