სკოლა სსიპ - ოტია იოსელიანის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს №1 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი წყალტუბო
ტელეფონი 577654047
სამუშაოს დაწყების თარიღი3 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 450-550 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმად მუშაობისთვის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს უმაღლესი სამედიცინო

განათლება და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი

სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:

ა) „პედიატრია“;

ბ)   „საოჯახო მედიცინა“;

გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“.

ასევე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება .


ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი

დოკუმენტაცია:

საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;

უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასურებელი დოკუმენტი.

სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული

განვითარების სისტემაში მონაწილეობას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვა), ასეთის

არსებობის შემთხვევაში.


კონკურსში შერჩევის შემთხვევაში კანდიდატი დასაქმდება დროებით არმყოფი დასაქმებულის ნაცვლად არაუმეტეს 3 თვე.

გამოქვეყნების თარიღი 27 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 მარტი, 2023წ.