სკოლა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაესაკოვოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი დაწყებითის მასწავლებელი
კლასი II
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი აბაშა
ტელეფონი 577623443
სამუშაოს დაწყების თარიღი27 მარტი, 2023წ.
სამუშაო საათები16 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 450-500 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

I მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატი სავალდებულოა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობას:

  1.კონკურსში მონაწილე აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი,დიპლომის მიხედვით ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება, ჰქონდეს მაგისტრის ხარისხი; მინიჭებული ჰქონდეს წამყვანის მასწავლებლის სტატუსი;

2. ჰქონდეს მინიმუმ სამწლიანი პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება

II . ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. წერილობითი განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

  3. ავტობიოგრაფია/ cv.

4. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი

5 .სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი

  III კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

1.განაცხადებების გადარჩევას;

  2.გასაუბრებას; კომისია დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, ვინც დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

IV დამატებითი ინფორმაცია:

1. კონკურსანტს უნდა შეეძლოს თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება სწავლების პროცესში.

  2. კონკურსანტი უნდა იცნობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას.

  V. განაცხადის მიღების წესი:

  1. განაცხადება მიიღება სკოლის ელექტრონულ ფოსტაზე Naesakovo@mes.gov.ge

გამოქვეყნების თარიღი 17 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 23 მარტი, 2023წ.