სკოლა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჯგორის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ასპინძა
ტელეფონი 599466823
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 500-550 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ რომელიმე სავალდებულო მოთხოვნებს:

ა) დამთავრებული უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამედიცინო ფაკულტეტი;

ბ) დამთავრებული უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული სასწავლებელი:

გ) უნდა ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

დ) დამთავრებული უჰდა ჰქონდეს საშუალო პროფესიული განათლების პროგრამის სრული კურსი. მინიჭებული უნდა ჰქონდეს სულ მცირე მედდის (ექთნის) კვალიფიკაცია;

კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  ა) შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი

გ) სამოტივაციო წერილი

დ) CV

გამოქვეყნების თარიღი 17 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 23 მარტი, 2023წ.