სკოლა სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალგორის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი კახეთი
რაიონი ლაგოდეხი
ტელეფონი +995577315931
სამუშაოს დაწყების თარიღი2 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0-660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმი უნდა ფლობდეს უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:

ა) „პედიატრია“;

ბ) „საოჯახო მედიცინა“;

გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“ და სხვა.

2. ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

3. იცოდეს სახელმწიფო ენა;

4. სასურველია ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

5. სასურველია ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;

მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი;

სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში მოსწავლეთა ფიზიკური განვითარების შეფასება და დარღვევების დროული გამოვლენა;

ბავშვებსა და და მოზარდებში სიმპტომებისა და სინდრომების გამოვლენა, რომლებიც მოითხოვს პირველად და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას; პირველადი და გადაუდებელი დახმარების გაწევა ტრამვის, დამწვრობის, ასპირაციის,მოტეხილობის, ჭრილობის,რესპირაციული დისტრესის , შოკის კომის , კრუნჩხვის , ცხელების, ფსიქიკური დარღვევების, ტკივილის და სხვათა დროს (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის მოსვლამდე);

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის დროული გამოძახება (საჭიროების შემთხვევაში); სპეციალური სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება და შესაბამისი ინფორმაციის შეტანა;

ინფექციური დავადებების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი განხორციელების ხელშეწყობა;

გეგმიური და ეპიდსაწინააღმდეგო სანიტარიულ-ჰიგიენური და პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი განხორციელების ხელშეწყობა;

სკოლაში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა;

მოსწავლეთა, სკოლის პერსონალის და მშობელთა/მეურვის სამედიცინო პროფილაქტიკური განათლება;

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;მოსწავლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, სკოლის დირექციისა და დამრიგებლისათვის რეკომენდაციის მიცემა მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესიდან დროებით გათავისუფლების შესახებ.

გამოქვეყნების თარიღი 16 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 31 მარტი, 2023წ.