სკოლა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ხარაგაულის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზია
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ხარაგაული
ტელეფონი 557707003
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 მარტი, 2023წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმად მუშაობისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:

ა) „პედიატრია“;

ბ) „საოჯახო მედიცინა“;

გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“.


გამოქვეყნების თარიღი 15 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 აპრილი, 2023წ.