სკოლა სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის №87 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
რეგიონი თბილისი
რაიონი ისანი-სამგორი
ტელეფონი 2775133, 577133212
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები20 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 1000-1200 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ქმედუნარიან ფიზიკურ პირს, რომელიც სრულფასოვნად ფლობს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის მიმართ, საქართველოს კანონით „ზოგადი განათლების შესახებ“, წაყენებულ მოთხოვნებს: - უმაღლესი განათლება;- სერტიფიცურებული; - სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; - საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ცოდნა; - ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლიანი ცოდნა; - ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარების შესაძლებლობა და გამოცდილება; - საგაკვეთილო პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება;

კონკურსში მონაწილეებმა  ელ.ფოსტაზე: iverielni@yahoo.com საჭიროა გამოაგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტები: 1. ავტობიოგრაფია/CV; 2. სამოტივაციო წერილი;; 3. განათლების სფეროში მომუშავე სამი რეკომენდატორის სახელი, გვარი, სამუშაო ადგილი და ტელეფონები;; 4.ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე ნებისმიერი თითო კლასის, თთ - თთო გაკვეთილის სანიმუშო გეგმა; 5. ზოგადი განათლების სამივე  საფეხურზე ნბისმიერი ერთი გაკვეთილის ჩატარების გეგმა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვეავში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.კონკურსის საფუძვლეზე შერჩეულ პედაგოგს დაევალება: - საგნობრივი პროგრამების შემუშავება; - გაკვეთილების დაგეგმვა/ჩატარება; - ჩატარებული გაკვეთილის შეფასება/ანალიზი; - საგაკვეთილო მასალების შემდგომი სრულყოფისა და განვითარების პროცესში მონაწილეობა; -კლასის დამრიგებლობა; - კათედრის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა; - ანგარიშის მომზადება კათედრის გამგისა და დირექციის მოთხოვნის შესაბამისად; - სკოლის ელექტრონული ჟურნალის წარმოება; - სკოლაში მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით მასწავლებელთა მორიგეობის სქემაში ჩართვა და მორიგეობა. ელ.ფოსტაზე: iverielni@yahoo.com საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 16 თებერვალს 18 საათი. დაგვიანებით ან არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე (გასაუბრების ეტაპი) მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ ზემოთ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს მეორე ცვლაში, შესაბამისად შერჩეულ კადრს საათები ექნება მეორე ცვლაში. მეორე ცვლაში გაკვეთილები იწყება 14 საათსა და 00 წუთზე და მთავრდება 18 საათსა 30 წუთზე.

გამოქვეყნების თარიღი 6 თებერვალი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 თებერვალი, 2023წ.