სკოლა სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალანთას საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ბორჯომი
ტელეფონი 599301482
სამუშაოს დაწყების თარიღი16 იანვარი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 400-600 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმად მუშაობისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში: ა) „პედიატრია“; ბ) „საოჯახო მედიცინა“; გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“. ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე; იცოდეს სახელმწიფო ენა.ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება; ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება.ცხოვრობდეს (ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ადმინისტრაციულ საზღვრებში;


გამოქვეყნების თარიღი 6 თებერვალი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 13 თებერვალი, 2023წ.