სკოლა სსიპ - იაკობ ტრიპოლსკის სახელობის დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ფასანაურის №1 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი დუშეთი
ტელეფონი 577227382
სამუშაოს დაწყების თარიღი25 იანვარი, 2023წ.
სამუშაო საათები17 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 700-800 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

აუცილებელი მოთხოვნები/: უნდა იყოს უფროსი, წამყვანი ან მენტორი მასწავლებელი, სამუშაო გამოცდილება მინიმუმ 1 წელი.იყოს კომუნიკაბელური, მოწესრიგებული.

განაცხადის შეტანის წესი:

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 18 იანვრის ჩათვლით, ელექტრონულად, შემდეგი ელექტრონულ ფოსტის Pasanauri@mes.gov.ge მეშვეობით.

ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა მითითებულ ელექტრონული ფოსტაზე უნდა გამოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია/ CV;

გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი

ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში);

ვ) შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დამატებითი ინფორმაცია:

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ხოლო მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება. საჭიროების შემთხვევაში კონკურსანტს შეიძლება მოეთხოვოს საჩვენებელი გაკვეთილის ჩატარება.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

შეთავსებით მომუშავე აპლიკანტის განცხადება არ განიხილება

გამოქვეყნების თარიღი 29 დეკემბერი, 2022წ.

გამოხმაურების ბოლო თარიღი 18 ნოემბერი, 2023წ.

გამოქვეყნების თარიღი 3 თებერვალი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 თებერვალი, 2023წ.