სკოლა სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი VI, VII, VIII, IX, XI, XII
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი დუშეთი
ტელეფონი 577676626
სამუშაოს დაწყების თარიღი6 მარტი, 2023წ.
სამუშაო საათები15 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 500-800 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

ა) ჩართული იყოს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში და მინიჭებული ჰქონდეს მინიმუმ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი;

ბ) უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება და შესაბამისი სასპორტო უმაღლესი განათლება ან/და სასპორტო პროფესიული განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

გ) დოქტორის ხარისხი ჰქონდეს განათლების ან შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით;

დ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების მითითებით) და ჩაბარებული ჰქონდეს საგნობრივი კომპეტენციების დადასტურების გამოცდა;

ე) იყოს 2015 წლის 01 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი.

2. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მიმართულებით სკოლაში, აღნიშნული საგნის სწავლების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.

3. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მრავალრიცხოვან კლასებთან მუშაობის გამოცდილება.

4. სასურველია, კანდიდატი არ იყოს დასაქმებული სხვა სკოლაში ან/და ჰქონდეს თავისუფალი დრო, სკოლის აქტივობებზე მუშაობისთვის.

 კონკურსის ეტაპები:

ა). საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა; არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

ბ). გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 1 თებერვალი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 28 თებერვალი, 2023წ.