სკოლა სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარიზის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ქართული, როგორც მეორე ენა, არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის
კლასი IV
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი ბოლნისი
ტელეფონი 596016464
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები5 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 150-200 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კონკურსის განაცხადის ნიმუში მასწავლებლის ვაკანტური საათების შესავსებად  

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  

1.1 მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული  

სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:  

ა) უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება;  

ბ) უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სასპორტო უმაღლესი განათლება ან/და სასპორტო პროფესიული  

განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი მასწავლებლის  

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;  

გ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი;  

დ) უნდა იყოს სქემაში ჩართული მინიმუმ უფროსი მასწავლებელის სტატუსით.  

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;  

ბ)გასაუბრება;  

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 29 იანვარი, 2023წ.