სკოლა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ბზუბზუს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ქედა
ტელეფონი 577 30 40 96
სამუშაოს დაწყების თარიღი28 იანვარი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0-550 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. სკოლის ექთანის კანდიდატების ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სკოლის ექთნად მუშაობისთვის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო მოთხოვნებს:

ა) დამთავრებული უჰდა ჰქონდეს შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული ან უმაღლესი განათლების პროგრამის სრული კურსი;

ბ) მინიჭებული უნდა ჰქონდეს სულ მცირე მედდის (ექთნის) კვალიფიკაცია;

გ) ჰქონდეს სახელმწიფო სერთიფიკატი შესაბამის სპეციალობებში;

დ) სასურველია ჰქონდეს სპეციალობით მუშაობის გამოცდილება;

ე) სასურველია ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე.


2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.


3. განაცხადის შეტანის წესი:

განცხადებების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად, რომელიც უნდა წარმოადგინონ 2022 წლის 16 დეკემბრის ჩათვლით.

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია/CV;

გ) სამედიცინო განათლების კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

დ) სახელმწიფო სერთიფიკატის ასლი შესაბამის სპეციალობებში (არსებობის შემთხვევაში);

ე) შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში).


4. დამატებითი ინფორმაცია:

ა) არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება;

ბ) შეთავსებით მომუშავე აპლიკანტის განცხადება არ განიხილება;

გ) უპირატესობა მიენიჭება სამუშაო გამოცდილების მქონე აპლიცანტს;

დ) განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.


შენიშვნა:

  • სკოლა მდებარეობს ცენტრალური გზიდან 4 კილომეტრში და აპლიკანტებს ვთხოვთ გაითვალისწინონ.
  • რადგან სკოლა არის მცირეკონტიგენტიანი და შეუძლია ჰყავდეს მხოლოდ სკოლის ექთანი, შესაბამისად სკოლა აცხადებს ექთანის ვაკანსიას.


გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 28 იანვარი, 2023წ.