სკოლა სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტრის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი მცხეთა
ტელეფონი 577552821
სამუშაოს დაწყების თარიღი , წ.
სავარაუდო ხელფასი 500-600 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმი - უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე პირი, რომელიც ფლობს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს ამ წესით განსაზღვრულ საექიმო სპეციალობაში და სკოლაში ასრულებს წამყვან, ძირითად საქმიანობას ამ წესით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:

ა) „პედიატრია“;

ბ) „საოჯახო მედიცინა“;

გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“.

კანონის შესაბამისად დაუშვებელია სკოლის ექიმი სასწავლო დაწესებულებაში განსაზღვრული სამუშაო საათების დროს დაკავდეს პარალელური პროფესიული საქმიანობით (სკოლის ექიმს არ ეკრძალება პარალელური ინდივიდუალური საექიმო საქმიანობა ან სამედიცინო დაწესებულებაში საქმიანობა, თუმცა, აღნიშნული საქმიანობა უნდა განახორციელოს მხოლოდ სკოლის ექიმისთვის განსაზღვრული სამუშაო საათების მიღმა).

კონკურსის ეტაპები

• განცხადების გადარჩევა

• გასაუბრება

კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

• უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

• სამოტივაციო წერილი.

• ავტობიოგრაფია (CV), რომელშიც მითითებული იქნება მისამართი, ელექტრონული ფოსტა და საკონტაქტო ტელეფონი.

დოკუმენტები გადმოაგზავნეთ სკოლი ელექტონულ ფოსტაზე natakhtari@mes.gov.ge ან მატერიალურად სკოლაში მისამართზე: მცხეთა. სოფელ ნატახტრის   საჯარო სკოლა

გამოქვეყნების თარიღი 25 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 31 იანვარი, 2023წ.