სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №116 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი I, IV
რეგიონი თბილისი
რაიონი დიდუბე-ჩუღურეთი
ტელეფონი 032 2 34 84 70
სამუშაოს დაწყების თარიღი6 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები6 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 160-200 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ვაკანსია ცხადდება დაწყებით საფეხურზე, რუსულ სექტორზე. 

1.1 მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება და სასპორტო პროფესიული განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

ბ) უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სასპორტო უმაღლესი განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

გ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი;

დ) უნდა იყოს სქემაში ჩართული მინიმუმ უფროსი მასწავლებლის სტატუსით;

ე) ფლობდეს ქართულ და რუსულ ენებს უმაღლეს დონეზე;

ვ) საგნის სწავლების მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.


2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ)გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 31 იანვარი, 2023წ.