სკოლა სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ალისუბნის თემის №1 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი თერჯოლა
ტელეფონი 577977584
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 600-660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ექიმად მუშაობისათვის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს უმაღლესი სამედიცინო განათლება და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:

ა) ,,პედიატრი"

ბ) ,,საოჯახო მედიცინა"

გ) ,,ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი"

ასევე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;
  • უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 31 იანვარი, 2023წ.