სკოლა სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსლების საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
კლასი II, III, IV, V, VI
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი დმანისი
ტელეფონი 551083006
სამუშაოს დაწყების თარიღი26 იანვარი, 2023წ.
სამუშაო საათები7 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 250-300 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სასურველია პედაგოგს ჰქონდეს მინიჭებული უფროსი, წამყვანის ან მენტორის სტატუსი

• სამუშაო გამოცდილება 3 წელზე ზევით

• უნდა ჰქონდეს პედაგოგის ან სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე კვლევა-პროექტებში, კონფერენციებში მონაწილეობისა და განხორციელების გამოცდილება.

• სამოტივაციო წერილი (არანაკლებ 200 სიტყვისა)

• სრული დოკუმენტაცია (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფოტოსურათი ¾, CV, დიპლომი, სერტიფიკატები).

• მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე განხორციელებული კომპლექსური დავალებები ,მოსწავლეების პროდუქტი,შეფასებები სოლო ტაქსონომიით

კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისი მასწავლებლობის კანდიდატის ვერ შერჩევის შემთხვევაში, სკოლამ შესაძლებელია აიყვანოს პირი მასწავლებლობის მაძიებლად, რომელსაც ექნება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, თუ მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში გაივლის მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამას ან პირი, რომელსაც მასწავლებლობის მაძიებლის სტატუსი აქვს მინიჭებული შესაბამის საგანში.

გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 25 იანვარი, 2023წ.