სკოლა სსიპ - კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი აბაშის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი აბაშა
ტელეფონი 577188575
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 200-230 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) წარმოადგინოს უმაღლესი  (ბაკალავრი-მაგისტრი) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა; 

ბ) გასაუბრება;

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისთვის, განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

საქმისმწარმოებლის მოვალეობა:

• შემოსული კორესპონდენციის მიღება-აღრიცხვა, დამუშავება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• შიდა დოკუმენტაციის (სამსახურებრივი ბარათების, მოხსენებითი ბარათების და ა.შ.) აღრიცხვა, მოწესრიგება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტებისა და გასული კორესპონდენციის სათანადოდ აღრიცხვა-მოწესრიგება.

• მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად სხვა ფუნქციების განხორციელება.

  •  აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია;
  •  გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;
  •  უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;
  • უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;
  •  მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;
  • უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება;სკანირება:
  • უზრუნველყოს მოსწავლეთა ,  მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და წარმოება;
  • უზრუნველყოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანა და ელექტრონულად გატარება
  •  სავალდებულოა: Excel, Word, Power point -ის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამების  eflow, eschool-ში, email.mes.gov.ge მუშაობის გამოცდილება

გამოქვეყნების თარიღი 23 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 28 იანვარი, 2023წ.