სკოლა შპს ინტერნაციონალური მაარიფის სკოლები საქართველოში
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
რეგიონი თბილისი
რაიონი ისანი-სამგორი
ტელეფონი 555387657
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 სექტემბერი, 2022წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს შესაბამის საგანში ბაკალავრის/მაგისტრის დიპლომი.

2. მასწავლებლობის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს უფროსი, წამყვანი ან მენტორი მასწავლებლის სტატუსი.

3. ადმინისტრაციული პოზიციის დასაკავებლად კანდიდატებმა დიპლომებთან ერთად უნდა წარმოადგინონ პროფილის შესაბამისი

სერტიფიკატები.

4. უცხოეთში მიღებლი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში დადგენილი წესის შესაბამისად აღიარებული.

5. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სპეციალობის შესაბამისად.

6. კანდიდატი, სასურველია, ფლობდეს ინგლისურ/თურქულ ენებს.

7. კანდიდატი აუცილებლად უნდა ფლობდეს საოფისე პროგრამებს.

8. კანდიდატი მზად უნდა იყოს ინტენსიური სამუშაო ტემპისთვის.


საჭირო დოკუმენტაცია:

1. დიპლომის ასლი

2. რეზიუმე ფოტოთი (CV)

3. უცხო ენის ცოდნის სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

4. მასწავლებლის სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

5. პირადობის მოწმობის ასლი

2. კონკურსის ეტაპები:

I ეტაპი - საბუთების გადარჩევა:20.08.2022 – 21.08.2022

II ეტაპი - წერითი დავალება: 22.08.2022/ 70 და მეტი ქულის მისაღებად.

III ეტაპი - მასწავლებლებისთვის საგაკვეთილო პროცესის სიმულაცია:

24.08.2022 / 70 და მეტი ქულის მისაღებად.

IV ეტაპი- გასაუბრება: 26.08.2022 / 70 და მეტი ქულის მისაღებად.

მოთხოვნილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მონაცემების ასატვირთად კანდიდატებმა უნდა მიმართონ teacherjobs.ge-ს, ასევე სკოლის ოფიციალურ ელ.ფოსტაზე info@maarifschools.ge დეტალური CV-ით და შესაბამისი დოკუმენტებით გამოაგზავნონ განაცხადი 03.08.2022-დან –20.08.2022-ს ჩათვლით.

გამოქვეყნების თარიღი 3 აგვისტო, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 20 აგვისტო, 2022წ.