სკოლა შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი სამოქალაქო განათლება
კლასი VII, VIII, IX, X, XI
რეგიონი თბილისი
რაიონი გლდანი-ნაძალადევი
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 სექტემბერი, 2022წ.
სავარაუდო ხელფასი 2500-0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ფუნქცია-მოვალეობები:

• სასწავლო პროგრამის მიზნებისა და ინდიკატორების შესაბამისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;

• სემესტრული სილაბუსებისა და თემატური გეგმის შედგენა;

• სასწავლო პროგრამის შესაბამისი მეთოდების გამოყენება;

• გაკვეთილების დაგეგმვა, ჩატარება და საგაკვეთილო პროცესის მართვა;

• მოსწავლეთა მოტივაციასა და ჩართულობაზე ზრუნვა;

• საჭიროებისამებრ მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების მიზნით შემაჯამებელი ტესტების მომზადება; ტესტის შედეგების ანალიზი, რეფლექსია, მოსწავლეებისთვის დროული და კონსტრუქციული უკუკავშირის მიწოდება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა; მოსწავლეთა ტესტების/ნამუშევრების შენახვა სკოლაში დადგენილი სტანდარტების მიხედვით;

• სამსახურის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობის მიღება; პროფესიული სიახლეების მუდმივი გაცნობა-ათვისება;

• სკოლის შინაგანაწესის შესამაბისად მოქმედება.

კვალიფიკაცია:

განათლება

• ისტორიაში/საზოგადოებრივ მეცნიერებებში  მინიმუმ მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი ;

• ჩაბარებული საგნის კომპეტენციის გამოცდა.

• ინგლისური ენის ფლობა B 2 დონეზე.

ცოდნა, უნარები, და სხვა შესაძლებლობები:

• კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;

• მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი;

• ბავშვის უფლებათა კონვენცია;

• ეროვნული სასწავლო გეგმა და საგნობრივი სტანდარტი;

კომპიუტერული პროგრამები:

• MS Office, Outlook

პიროვნული მახასიათებლები:

• კომუნიკაბელურობა;

• ორგანიზებულობა;

• თვითგანვითარების მზაობა

გამოქვეყნების თარიღი 12 მაისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 ივნისი, 2022წ.