სკოლა სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი 0341 28 03 71
სამუშაოს დაწყების თარიღი16 მაისი, 2022წ.
სამუშაო საათები30 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 480 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კანდიდატი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ასისტენტის შტატზე უნდა აკმაყოფილებდეს რომელიმე შემდეგ მოთხოვნას:

1. ჰქონდეს უმაღლესი განათლება, მათ შორის არასრული.

2. ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით.

მოსწავლის ასისტენტის სამუშაო დატვირთვა ითვალისწინებს:

1. საკონტაქტო საათებს მოსწავლესთან - სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის რეგულარული ან საჭიროებით განსაზღვრული თანხლება სასკოლო პერიოდის განმავლობაში (გაკვეთილზე, დასვენებებზე, სასკოლო ავტობუსით მგზავრობისას, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ შემეცნებით, საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე, რეკრეაციულ / გასართობ აქტივობებზე);

2. არასაკონტაქტო საათებს მოსწავლესთან - მასწავლებლებთან და სხვა სპეციალისტებთან ერთად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის მხარდამჭერი სასწავლო გარემოს შექმნაზე ზრუნვა (მოსწავლის არყოფნის დროს).

(მოსწავლის ასისტენტის სამუშაო დატვირთვის ორ მესამედზე მეტს მოიცავს მოსწავლესთან საკონტაქტო საათები, ხოლო ერთი მესამედი შესაძლოა დაეთმოს არასაკონტაქტო სამუშაოს).


გამოქვეყნების თარიღი 4 მაისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 11 მაისი, 2022წ.