ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრამუხის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
სექტორი
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი ხაშური
ტელეფონი 591 05 67 87
სამუშაოს დაწყების თარიღი13 ნოემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 220-240 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1.სასურველია ჰქონდეს უმაღლესი განათლება.

2.საოფისე პროგრამების (Word, Excel, PowerPoint, Outlook. ) სრულყოფილი ცოდნა,

3. სასურველია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა eFlow -ის და სკოლის ბაზების eSchool-ის პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება.

4.მის მოვალეობებს წარმოადგენს:

ა. უზრუნველყოს საქმისწარმოების გამართულად მუშაობა;

ბ. აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა და რეგისტრაცია;

გ. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

დ. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

ე. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

ვ. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

ზ. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა;

თ. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა და ასლის გადაღება;

ი. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება;

კ. უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის ბრძანებების, შრომითი ხელშეკრულებებისა და გასაგზავნი წერილების პროექტების მომზადება;

ლ. კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულებისა და დავალების ადრესატებამდე მიტანას;

5.კონკურსის ეტაპები:

ა. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად მიღებული განცხადების გადარჩევა;

ბ. გასაუბრება;

გ. გასაუბრების შედეგების განსაზღვრა.

გამოქვეყნების თარიღი 1 აპრილი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 აპრილი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS