ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №28 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა დირექტორის მოადგილე
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ძველი თბილისი
ტელეფონი 577616175
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 თებერვალი, 2024წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 500-535 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

უნდა ჰქონდეთ განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

● Სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;

● Სასწავლო ცხრილების შედგენა;

● Საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობის მონიტორინგი;

● Სასკოლო-სასწავლო გეგმის შედგენაში მონაწილეობა;

● Საგნობრივი კათედრების მუშაობის კოორდინირება;

● Შიდა სადიაგნოსტიკო ტესტირებების ჩატარება;

● Საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გაკვეთილების დაგეგმვის უზრუნველყოფა;

● ღონისძიებათა გეგმის შემუშავება;

● ელექტრონული ჟურნალის წარმოების კონტროლი;

● Სადამრიგებლო პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;

● ისგ ჯგუფის მიერ წარმოებული დოკუმენტაციის მონიტორინგი;

● Საჭიროების შემთხვევაში გაკვეთილებზე დასწრება;

● Მასწავლებლებთან ერთად ღონისძიებების გეგმის შემუშავება;

● დამრიგებლების მხრიდან Მშობლებთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;

● Სასკოლო ღონისძიებებში მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

● კლასების და კაბინეტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა;

● დისციპლინის განმტკიცების მიზნით ღონისძიებების გატარება;

● Მოსწავლეთა ქცევის წესების კონტრილი;

სკოლის კურიკულუმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების მეთოდოლოგიის შემუშავების ორგანიზება.

●სკოლის დირექტორისთვის Სამუშაო ანგარიშების წარდგენა პირველი სემესტრის დასასრულსა და სასწავლო წლის ბოლოს;

● სკოლის დირექტორთან ერთად მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებების გატარება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

● უმაღლესი განათლება, განათლების ადმინისტრირების ან მომიჯნავე მიმართულებით;

● Მაგისტრის ხარისხი

● Სკოლაში Მსგავს პოზიციაზე, მინიმუმ 3 წლიანი, მუშაობის გამოცდილება;

● კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა;

● ინგლისური ენის ცოდნა (საკომუნიკაციო დონეზე);

● საგანმანათლებლო პროექტების მართვის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;

საჭირო უნარ-ჩვევები:

● დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;

● ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;

● პრობლემების იდენტიფიცირების და ანალიზის უნარი;

● შედეგზე ორიენტირების უნარი;

● ზეპირად და წერილობით ეფექტურად კომუნიკაციის უნარი.

● დროის ეფექტურად მართვის უნარი;

● გუნდურად და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;

სახელმწიფო ენის თავისუფლად ფლობა.

გამოქვეყნების თარიღი 9 თებერვალი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 თებერვალი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS