ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №15 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა დამლაგებელი
სექტორი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ბათუმი
ტელეფონი 595506104
სამუშაოს დაწყების თარიღი19 თებერვალი, 2024წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 400-450 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 2
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

შეასრულოს სკოლის შინაგანაწესითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოთხოვნები;

იზრუნოს სკოლის განვითარებაზე;

შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებები;

გაუფრთხილდეს სკოლის ქონებას, დაიცვას უსაფრთხოების წესები;

აანაზღაუროს მის მიერ სკოლისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალი;

გამოცხადდეს სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე (გაანიავოს საკლასო ოთახები);

დაიცვას სისუფთავე სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას როგორც დერეფანში, ასევე სველ წერტილებში;

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორის დავალებით დაასუფთაოს სკოლის შენობა;

ყველა საჭირო ინვენტარისთვის წინასწარ მიმართოს სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორს;

საჭიროების შემთხვევებში, სკოლაში ჩაატაროს სადეზინფექციო სამუშაოები;

ყოველდღიურად დაალაგოს გამოყოფილ სართულზე განლაგებული დერეფანი, სველი წერტილები და სასკოლო ოთახები სველი წესით;

შეასრულოს სკოლის დირექტორისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუ ნველყოფის კოორდინატორის მითითებები და დავალებები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.


გამოქვეყნების თარიღი 9 თებერვალი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 თებერვალი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS