ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამაკონის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი
სექტორი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი მარტვილი
ტელეფონი 551091230
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 მარტი, 2024წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 250-320 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

სკოლის მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერად მუშაობისთვის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს უმაღლესი განათლება და სკოლაში მუშაობის გამოცდილება.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ავტობიოგრაფია (CV)

სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (აეთის არსებობის შემთხვევაში);

მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობები იქნება:

1. აწარმოოს სასწავლო-მატერიალური ბაზის აღრიცხვა, დაცვა და შევსება, სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმის, უსაფრთხოების ტექნიკისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა;

2. უხელმძღვანელოს დამხმარე ტექნიკური პერსონალის გამართულ და ორგანიზებულ მუშაობას;

3. შეადგინოს სკოლაში განსახორციელებელი სამეურნეო სამუშაოების ნუსხა, დაგეგმოს მათი განხორციელების გზები და საშუალებები;

4. გააკონტროლოს სარემონტო სამუშაოების ჩატარება.

5. ჩაატაროს ინვენტარიზაცია.

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად.

პირველ ეტაპზე მოხდება კანდიდატთა CV-ების გადარჩევა. მეორე ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ სპეციალურ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. ამ პირებთან ჩატარდება გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 8 თებერვალი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 თებერვალი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS