ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჯოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ფსიქოლოგი
სექტორი
რეგიონი რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
რაიონი ამბროლაური
ტელეფონი 593 32 04 05
სამუშაოს დაწყების თარიღი9 ოქტომბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები10 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 350-480 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი ფსიქოლოგის ვაკანტურ ადგილზე მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნას:

ა) სასურველია  უმაღლესი განათლება ფსიქოლოგიაში;

ბ) ჰქონდეს ბავშვის კოგნიტური, ემოციური, ფუნქციური და კომუნიკაციური უნარების შეფასების გამოცდილება;

გ)  უნდა  ჰქონდეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან/მოსწავლეებთან მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;

დ) იცნობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას;

ე ჰქონდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის გამოცდილება;

ვ)  უნდა ჰქონდეს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება;

ზ) ჰქონდეს გუნდური მუშაობის უნარი;

თ) ჰქონდეს ქცევის მართვის სტრატეგიების ცოდნა და პრაქტიკაში გამოყენების გამოცდილება.

2. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) სამოტივაციო წერილი;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) განთლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) შესაბამისი სერტიფიკატების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ.

3. კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:

ა) საბუთების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება.


გამოქვეყნების თარიღი 8 თებერვალი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 თებერვალი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS