ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ცეცხლფარეში
სექტორი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ქობულეთი
ტელეფონი 595371700
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 დეკემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები20 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 118 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

დასაქმებული ვალდებულია: ჰქონდეს შესაბამისი სერტიფიკატი. 

.1 შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით, შინაგანაწესით და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოთხოვნები;

2.იზრუნოს სკოლის განვითარებაზე;

.3 გაუფრთხილდეს სკოლის ქონებას, დაიცვას უსაფრთხოების წესები;

.4 აანაზღაუროს მის მიერ სკოლისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი;

5 უზრუნველყოს სკოლის გათბობის სისტემის გამართულად მუშაობა;

6 ყოველ სასწავლო დღეს უზრუნველყოს გათბობის სისტემის ჩართვა და გამორთვა;

7 დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს გათბობის სისტემის შეკეთება;

8 განსაკუთრებული ყინვის დროს უზრუნველყოს გათბობის სისტემის გამართულად მუშაობისთვის ყველა საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

9 ზამთრის სეზონის დამთავრების შემდეგ უზრუნველყოს გათბობის სისტემის შემდგომი გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;


გამოქვეყნების თარიღი 20 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 27 ნოემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS