ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ენისა და მეტყველების თერაპევტი
სექტორი
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი გორი
ტელეფონი 577325160
სამუშაოს დაწყების თარიღი5 დეკემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები10 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 150-0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

 • უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში, მეტყველების თერაპიაში (ლოგოპედია), ოკუპაციურ თერაპიაში ან სპეციალურ განათლებაში ან/და ასევე გავლილი ჰქონდეს პედაგოგთა პროფესიული უნარების 60 კრედიტიანი პროგრამა;
 • უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და ფლობდეს ენისა და მეტყველების მიმართულებით ტრენინგის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.
 • მინიმალური კომპეტენცია:
 • ენის, მეტყველებისა და კომუნიკაციის ხელშემწყობი სტრატეგიების ფლობა;
 • მოსწავლის ენის, მეტყველებისა და კომუნიკაციის განვითარების (ენა, ექსპრესიული და რეცეპტული მეტყველება, ვერბალური მოქნილობა და ენაბორძიკი, არტიკულაცია, კომუნიკაციის სტილი) და სმენითი ფუნქციის/სმენითი აღქმის უნარის შეფასება და შეფასების საფუძველზე მეტყველებისა და კომუნიკაციის
 • განვითარების გეგმისა და განრიგის შედგენა;
 • ინფორმაციის ფლობა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების და განვითარების დარღვევების შესახებ, ქცევის მართვის შესახებ მინიმალური კომპეტენციების ფლობა.
 • უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით:
 • აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება;
 • აქვს ინკლუზიურ განათლების-სფეროში ტრენინგ კურსების გავლილი დამადასტურებელი სერტიფიკატები;
 • აქვს გავლილი სტაჟირება ინკლუზიური განათლების სფეროში;

გამოქვეყნების თარიღი 20 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 ნოემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS