ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - გია მოსეშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკა
კლასი VII, VIII, IX, X, XI
სექტორი ქართული
რეგიონი კახეთი
რაიონი სიღნაღი
ტელეფონი 577988204
სამუშაოს დაწყების თარიღი5 დეკემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები10 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 350-600 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია აღნიშნულ საგანში;

ბ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია აღნიშნულ საგანში;

გ) უნდა იყოს სქემაში ჩართული მინიმუმ უფროსი მასწავლებელის სტატუსით და უნდა ჰქონდეს აღნიშნული საგნის სწავლების მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება.

2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება ინტერნეტსივრცეში არსებულ დასაქმების ვებგვერდზე ( www.pedagogi.ge-ზე) რისთვისაც სრულყოფილად ავსებს ყველა ველს (პერსონსლური ინფორმაცია, სამუშაო გამოცდილება, სასურველი სკოლა და თანამდებობა, გამოცდები და მოტივაცია) და აუცილებლად უნდა ატვირთოს მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია და დიპლომი. მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია უნდა ატვირთოს პერსონალური ინფორმაციის ველში.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

სამოტივაციო წერილი;

პირადობის მოწმობის ასლი;

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი ან ჩაბარებული გამოცდის შედეგების ცნობა ;

სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია ;

განცხადებების გადარჩევას (პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა) წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, უზრუნველყოფს კომისია. დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.

3. შენიშვნა:

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება;

განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

გამოქვეყნების თარიღი 17 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 ნოემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS