ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟანოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საინფორმაციო მენეჯერი
სექტორი
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ახალქალაქი
ტელეფონი 551555926
სამუშაოს დაწყების თარიღი , წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-325 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. აწარმოოს მოსწავლეთა მოძრაობის აღრიცხვა (პირველკლასელთა რეგისტრაცია,მოსწავლეთა მობილობა,სტატუსის შეჩერება/აღდგენა და ა.შ) სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ( Eschool.emis.ge);

2. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ( Eschool.emis.ge) სკოლის მიერ შერჩეული გრიფირებული სახელმძღვანელოების ელექტრონულად ასახვა;

3. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ( Eschool.emis.ge) მასწავლებელთა მონაცემების შეტანა,მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის ასახვა, საგაკვეთილო ცხრილების შედგენა და სხვა ოპერაციების შესრულება;

4 უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ( Eschool.emis.ge) მოსწავლეთა სარგებლობაში არსებული გრიფირებული სახელმძრვანელოების შეფასების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულად ასახვა;

5. უზრუნველყოს სკოლის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ( Eschool.emis.ge) სამეურვეო საბჭოს ფორმირების,წევრისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ახალი წევრის თაობაზე ინფორმაციის ასახვა;

6. საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეებისთვის,მასწავლებლებისთვის და სკოლის სხვა თანამშრომლებისთვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში კონსულტაციების გაწევა;

7. უზრუნველყოს კომპიუტერული ლაბორატორიის უსაფრთხო და ეფექტური მუსაობა;

8 უზრუნველყოს საქართველოს განათლების,მეცნიერების,კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გამოგზავნილი დავალებების შესრულებაში/ ელექტრონულად ინფორმაციის შეგროვებაში/ გადაგზავნაში დახმარება;

9. დაიცვას სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების შედეგად მისთვის ცნობილი თანამშრომელთა/მოსწავლეტა პერსონალური მონაცემები;

10. კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის დავალებების შესრულება.

11.კანდიდატს სეუძლია იმუშაოს ჰიბრიდული წესით

გამოქვეყნების თარიღი 17 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 ნოემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS