ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კატნატუს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
სექტორი
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ნინოწმინდა
ტელეფონი 595180307
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 დეკემბერი, 2023წ.
სავარაუდო ხელფასი 280-0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

 უზრუნველყოს საქმისწარმოების გამართულად მუშაობა;

2. აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა და რეგისტრაცია;

3. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მობილობა;

4. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

5. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

6. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

7. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა;

8. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა და ასლის გადაღება;

9. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება;

10. უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის ბრძანებების, შრომითი ხელშეკრულებებისა და გასაგზავნი წერილების პროექტების მომზადება;

11. კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულებისა და დავალების ადრესატებამდე მიტანას;

12. უზრუნველყოს ელექტრონულ სისტემაში (eFlow.emis.ge/school.emis.ge) მუშაობა;

13. კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის სხვა დავალებები.

კანდიდატს მოეთხოვება:

1. უმაღლესი განათლება/პროფესიული განათლება

2. საოფისე პროგრამების კარგი ცოდნა - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint;

ენების ცოდნა - ქართული და სომხური

3. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

3.1 წერილობითი განცხადება;

3.2 პირადობის მოწმობის ასლი;

3.3 ავტობიოგრაფია/ cv;

3.4 შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

3.5 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3.6 შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

4.ვაკანსიის ეტაპეპი:

4.1 განაცხადების გადარჩევა

 4.2 გასაუბრება 

გამოქვეყნების თარიღი 16 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 ნოემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS