ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საციხურის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკა
სექტორი ქართული
რეგიონი აჭარა
რაიონი ხულო
ტელეფონი 577174275
სამუშაოს დაწყების თარიღი6 სექტემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები10 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 630-800 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1.1 მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული

სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი)

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად

მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი

ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური

ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიარონ

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი

(მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაინორი);

გ უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების

დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი

კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);

დ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების

მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

ე) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი.

თ) მინიმუმ იყოს შესაბამისი საგნის სპეციალისტი.

ი) სასურველია ჰქონდეს ამ სფეროში სამუშაო გამოცდილება.

 თუ საკონკურსო კომისიამ შეარჩია მოწვეული მასწავლებელი, მოწვეულ

მასწავლებლობის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საგნის სწავლებისთვის

საჭირო კომპეტენცია ან/და შესაბამის სფეროში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება

(საათობრივი დატვირთვა არაუმეტეს 9 სთ.).

1.2. კონკურსის ეტაპები:

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2. გასაუბრება.

3. საჭიროების შემთხვევაში კონკურსანტს შეიძლება მოეთხოვოს საჩვენებელი გაკვეთილის ჩატარება.

4. კონკურსის დღემდე კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს ატვირთული ფიზიკის მასწავლებლის შესაბამისი დიპლომის დასკანერებული ვერსია, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა სამუშაო გამოცდილების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

5. არასრულყოფილი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში აპლიკანტის შერჩევა არ განიხილება

6 სკოლის ინტერსებიდან გამომდინარე არ განიხილება შეთავსებით ანუ პარალელურად სხვა სკოლაშიც მუშაობა.

7. დისტანციური სწავლების მეთოდით სწავლება არ განიხილება, ამიტომ ამ მიმართულებით მსურველებმა არ გამოგვეხმაუროთ8 დამატებითი ინფორმაცია.

კონკურსანტებს ვთხოვთ გაითვალისწინონ ის ფაქტი, რომ საგაკვეთილო ცხრილი შედგება მხოლოდ სკოლის ინტერესებიდან გამომდინარე და არა პირიქით, ანუ საგაკვეთილო ცხრილის შედგენა არ მოხდება შერჩეული მასწავლებლის ინტერესების მიხედვით 


გამოქვეყნების თარიღი 18 სექტემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 სექტემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS