ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის №1 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური მასწავლებელი
სექტორი
რეგიონი კახეთი
რაიონი სიღნაღი
ტელეფონი 577988227
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები14 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0-524 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს პირს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

1. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული ჰქონდეს განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული ან მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული;

• აქვს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა;

• აქვს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და უნდა ჩააბაროს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდა.

• აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი აქვს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა;

სასურველია ჩაბარებულ ჰქონდეს სპეცმასწავლებლის სასერთიფიკაციო გამოცდა. აუცილებელია არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპების ფლობა

სწავლებისა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიების ფლობა

პრობლემური ქცევის მართვის სტრატეგიების ცოდნა

სსსმ მოსწავლისთვის სასწავლო პროცესისა და სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და წარმართვა

სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების და განხორციელების.ასევე მონიტორინგის უნარები

სსსმ მოსწავლეზე მორგებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა.

2. კონკურსის ეტაპები:

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2.2 გასაუბრება.

3. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

3.1 განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

3.2. სერთიპიკატები არსებობის შემთხვევაში

3.3. სამოტივაციო წერილი


გამოქვეყნების თარიღი 23 მაისი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 სექტემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS