ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
სექტორი
რეგიონი კახეთი
რაიონი გურჯაანი
ტელეფონი 577679000
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 ივნისი, 2023წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 550-660 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. უმაღლესი სამედიცინო განათლება - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებულ, საქართველოს კანონდებლობით აღიარებული სამედივინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 2. უნდა ფლობდეს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს, რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში: პედიატრია, საოჯახო მედიცინა.

3. გააჩნდეს ბოლო ათი წლის განმავლობაში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ სამი წლის სტაჟი.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

2.პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

3. ავტობიოგრაფია/CV. მისამართის, ელფოსტის და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.

4. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5. საექიმო სპეციალობაში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლები.

6. პროფესიული განვითარების პროგრამებში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

7. სამოტივაციო წერილი.

გამოქვეყნების თარიღი 11 მაისი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 მაისი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS