ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა შპს თანამედროვე განათლების აკადემია
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა სააღმზრდელო საქმიანობაში დასაქმებული პერსონალი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ვაკე-საბურთალო
ტელეფონი +995 32 291 35 35 / 291 35 36
სამუშაოს დაწყების თარიღი6 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები45 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0-750 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

თანამედროვე განათლების აკადემია აცხადებს ვაკანსიას ტუტორის პოზიციაზე.


ძირითადი მოვალეობები:

• კლასის საჭიროებების გათვალისწინებით სადამრიგებლო პროგრამის შემუშავება და განხორციელება;

• კლასის ორგანიზება გაკვეთილების დაწყებამდე;

• მოსწავლის გაცდენების და დაგვიანებების აღრიცხვა და მშობლების დროული ინფორმირება;

• გაცდენის/დაგვიანების მიზეზის გარკვევა;

• შესვენებებზე კლასის კონტროლი;

• გაკვეთილებზე დასწრება და მოსწავლეთა ქცევისა და სწავლის შედეგების მონიტორინგი;

• მშობლებთან ხშირი კომუნიკაცია მოსწავლის ქცევისა და აკადმიური შედგების შესახებ;

• ყოველთვიურად მშობლების წერილობითი ინფორმირება მოსწავლის ძლიერი, გასაუმჯობესებელი მხარეებისა და შესაბამისი რეკომენდაციები მითითებით;

• საკლასო დოკუმენტაციის წარმოება (მაგ. პირადი საქმეები და სხვ.);

• კლასის ელექტრონული ჟურნალის მონიტორინგი (რამდენად დროულად შეაქვთ მასწავლებლებს დავალებები, ნიშნები, არები);

• საკლასო, სასკოლო და ექტრაკურიკულარული აქტივობების დაგეგმვა და განახორციელება;

• საგნობრივ და, საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალურ კონსულტირებაზე მოსწავლეთა დასწრების უზრუნველყოფა;

• საშინაო დავალებებეზე კლასის მუშაობის უზრუნველყოფა, შედეგების გაკონტროლება და მშობლების და კლასში შემავალი მასწავლებლების ყოველდღიური ინფორმირება;

• სემესტრში ორჯერ მშობელთა კრების ჩატარება.


სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00 სთ.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• უმაღლესი განათლება ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;


სასურველია:

• ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;


კონკურსანტთან გასაუბრებისას ყურადღება მიექცევა:

• თანამშრომლობით უნარებს;

• ეფექტური კომუნიკაციის დამყარების უნარს;

• მოტივიაციასა და პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებულობას;


კონკურსის ეტაპები:

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2. გასაუბრება.


ანაზღაურება: 750 ლარი (დარიცხვით)


აპლიკანტმა CV (სასურველია მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის მითითებით), უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სამოტივაციო წერილი უნდა გამოაგზავნოს მითითებულ ელექტორნულ ფოსტაზე - info@cea.ge

გამოქვეყნების თარიღი 31 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 4 აპრილი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS