ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
სექტორი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი აბაშა
ტელეფონი 591818094
სამუშაოს დაწყების თარიღი10 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 215-275 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) წარმოადგინოს უმაღლესი (ბაკალავრი-მაგისტრი) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისთვის, განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

საქმისმწარმოებლის მოვალეობა:

• შემოსული კორესპონდენციის მიღება-აღრიცხვა, დამუშავება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• შიდა დოკუმენტაციის (სამსახურებრივი ბარათების, მოხსენებითი ბარათების და ა.შ.) აღრიცხვა, მოწესრიგება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტებისა და გასული კორესპონდენციის სათანადოდ აღრიცხვა-მოწესრიგება.

• მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად სხვა ფუნქციების განხორციელება.

 აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია;

 გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

 უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

 მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება;სკანირება:

უზრუნველყოს მოსწავლეთა , მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და წარმოება;

უზრუნველყოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანა და ელექტრონულად გატარება

 სავალდებულოა: Excel, Word, Power point -ის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამების eflow, eschool-ში, email.mes.gov.ge მუშაობის გამოცდილება

გამოქვეყნების თარიღი 30 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 3 აპრილი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS