ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ენისა და მეტყველების თერაპევტი
სექტორი
რეგიონი გურია
რაიონი ოზურგეთი
ტელეფონი +995 577617859
სამუშაოს დაწყების თარიღი29 მარტი, 2023წ.
სამუშაო საათები5 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 250-300 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ა) სავალდებულოა, რომ აპლიკანტს ჰქონდეს მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და შესაბამისი სპეციალობის განათლება ან/და კვალიფიკაცია;

ბ) სასურველია მუშაობის გამოცდილება , უპირატესობა მიენიჭება მსგავს პოზიციაზე მომუშავე აპლიკანტს;

გ) უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების და ზრუნვის გამოცდილება ან გავლილი  ჰქონდეს ამ მიმართულებით სწავლების კურსი

გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირი, რომელიც უზრუნველყოფს ენისა და მეტყველების დარღვევის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების

მქონე მოსწავლის ენობრივი, სამეტყველო და კომუნიკაციური უნარების შეფასებასა და განვითარების ხელშეწყობას, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლებაში ჩართული პირების კონსულტირებას;


დ) ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

დ) სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში)

ე) CV-ფორმა

3. კონკურსის ეტაპები:

კონკურსი ტარდება 2 ეტაპად.

პირველ ეტაპზე მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევა;

მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

მსურველმა განცხადება უნდა წარმოადგინოს პორტალზე Teacherjobs.ge

გამოქვეყნების თარიღი 17 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 28 მარტი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS