ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთალის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
სექტორი
რეგიონი კახეთი
რაიონი ლაგოდეხი
ტელეფონი 577 255 450
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 მაისი, 2023წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 660 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე პირი, რომელიც ფლობს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს ამ წესით განსაზღვრულ საექიმო საქმიანობაში და სკოლაში ასრულებს წამყვან, ძირითად საქმიანობას ამ წესიტ დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში. სკოლის ექიმად მუშაობისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული საქართველოს კასნონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე სპეციალობაში:  ა) ,,პედიატრია", ბ) ,,საოჯახო მედიცინა" გ) ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი. 

3. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო მოთხოვნებს:

3.1. ჰქონდეს უმაღლესი სამედიცინო განათლება, ფლობდეს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს სახელმწიფო სერთიფიკატი საექიმო სპეციალობაში - ,,საოჯახო მედიცინა’’ ან ,,პედიატრია’’;

3.2. ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

3.3. იცოდეს სახელმწიფო ენა.

4. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს:

4.1. ჰქონდეს ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

4.2. ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;

4.3. დამთავრებული ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედიატრიული ფაკულტეტი;

4.4. მონაწილეობდეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები, კონფერენციები და სხვა, (საექიმო სპეციალობის ფარგლებში)).

4.5. 4. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

4.6. 4.1. საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;

4.7. 4.2.პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი;

4.8. 4.4.უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

4.9. 4.5.სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

4.10. 4.6.დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

4.11. 4.7.სამოტივაციო წერილი.

4.12. 5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.


გამოქვეყნების თარიღი 16 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 31 მარტი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS