ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №210 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ვაკე-საბურთალო
ტელეფონი 2130805
სამუშაოს დაწყების თარიღი31 მარტი, 2023წ.
სამუშაო საათები18 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 324 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) კმყოფილებდეს ერთ-ერთ მოთხოვნას: ჰქონდეს პროფესიული განათლება, ან სრული ზოგადი განათლება, ან ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ან იყოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;

ბ) სასურველი, ჰქონდეს მუშაობის, მოხალისეობის ან სტაჟირების გამოცდილება;

გ) ფლობდეს ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების კანონზომიერებების და დარღვევების შესახებ. ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების სტრატეგიების და ქცევის მართვის საკითხებზე.

დ) საჭიროების შემთხვევაში,შეძლოს ინდივიდუალური დახმარება გაუწიოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს თვითმომსახურების აქტივობების განხორციელებასა და სკოლის გარემოში, მათ შორის რესურს-ოთახში ყოველდღიურ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საჭიროების დაკმაყოფილებაში;

 ე) საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალური დახმარება გაუწიოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს საგაკვეთილო პროცესის დროს;

 ვ) მონაწილეობა მიიღოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებულ განხილვებში.

2. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

დ) სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში)

ე) CV-ფორმა

3. კონკურსის ეტაპები:

კონკურსი ტარდება 2 ეტაპად. 

პირველ ეტაპზე მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევა; 

მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

მსურველმა განცხადება უნდა წარმოადგინოს პორტალზე Teacherjobs.ge


გამოქვეყნების თარიღი 15 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 27 მარტი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS