სკოლა სსიპ - ხვიჩა ბიძინაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი კახეთი
რაიონი სიღნაღი
ტელეფონი 577640380
სამუშაოს დაწყების თარიღი18 მაისი, 2022წ.
სამუშაო საათები20 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 288 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს  ბაკალავრის  აკადემიური ხარისხი, უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც აქვს ფსიქოლოგის, მასწავლებლის, სპეციალური მასწავლებლის, ოკუპაციური თერაპევტის, სპეციალური მუშაკის სამედიცინო განათლება.

მინიმალური კომპეტენცია: ინფორმაციის ფლობა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების კანონზომიერებებისა და დარღვევების შესახებ; მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების, სტრატეგიებისა და ქცევის მართვის საკითხებზე;

უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება;

აქვს გავლილი ტრენინგკურსები ინკლუზიური განათლების საკითხებზე.

აქვს განათლების სისტემაში (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/სკოლა) მუშაობის გამოცდილება;

აპლიკანტმა დოკუმენტები (პირადობა, დიპლომი, მუშაობის დამადასტურებელი საბუთი) შეუძლია წარმოადგინოს როგორც მატერიალურად, ისე ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: tibaani@mes.gov.ge

გამოქვეყნების თარიღი 5 მაისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 მაისი, 2022წ.