სკოლა სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (ინგლისური)
კლასი II, V, VI, VII, VIII
რეგიონი აჭარა
რაიონი ქედა
ტელეფონი 577299916
სამუშაოს დაწყების თარიღი25 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები13 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 460-1000 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. სკოლაში მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული

სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი)

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად

მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული

საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2

წლის ვადაში უნდა გაიარონ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო

პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო

პროგრამის დისტანციური კურსი (მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში

გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

(მაინორი);

გ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების

დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი

კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);

დ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან

განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული

აკადემიური ხარისხი.

ე) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი

2. მოწვეულ მასწავლებლობის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საგნის

სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენცია ან/და შესაბამის სფეროში მუშაობის

პრაქტიკული გამოცდილება (საათობრივი დატვირთვა არაუმეტეს 9 სთ.).

3. შემცვლელ მასწავლებლობის კანდიდატს უნდა გააჩნდეს სულ მცირე ეროვნული

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და უნდა აკმაყოფილებდეს მოწვეული

მასწავლებლისათვის დადგენილ მოთხოვნებს.

დოკუმენტების გადარჩევის შემდეგ კომისია დაუკავშირდება მხოლოდ მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) გადასულ კანდიდატებს.


გამოქვეყნების თარიღი 14 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 21 იანვარი, 2022წ.