სკოლა სსიპ - არტემ ერქომაიშვილის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ეკონომიკა
კლასი XI
რეგიონი გურია
რაიონი ოზურგეთი
ტელეფონი 577941158
სამუშაოს დაწყების თარიღი18 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები2 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 50-60 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ

მოთხოვნებსა და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

(ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების

მითითებით);

ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი

ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური

ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიაროს

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ან მასწავლებლის

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი;

გ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი

ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი,

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეს

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

დ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება, უმაღლესი განათლების

დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით;


გამოქვეყნების თარიღი 13 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 იანვარი, 2022წ.