სკოლა სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღადოლარის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ბიოლოგია
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ახალქალაქი
ტელეფონი 598199240
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 სექტემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები6 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 120-160 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეs შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია

ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

გ) სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა)

II . ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. წერილობითი განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

 2. პირადობის მოწმობის ასლი;

 3. ავტობიოგრაფია/ cv.

4. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი

5 .სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი ან მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია.

6. შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

7. დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლეძლებელია მატერიალურად ან მეილზე ghadolariskola@gmail.com კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

1.განაცხადების გადარჩევას;

2.გასაუბრებას;

გამოქვეყნების თარიღი 22 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 29 ნოემბერი, 2021წ.