სკოლა შპს ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართული აკადემია
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (რუსული)
რეგიონი თბილისი
რაიონი დიდუბე-ჩუღურეთი
ტელეფონი 574050612 /591405060
სამუშაოს დაწყების თარიღი17 ნოემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები6 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 170-190 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

აკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

შესაბამისი უმაღლესი პედაგოგიური განათლება მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგი მოთხოვნებიდან ერთ-ერთს:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით / დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია (საგნის გამოცდა)

ბ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი) საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

გ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიარონ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი (მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაინორი);

დ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

ე) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს

2. კონკურსის ეტაპები:

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2.2 გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 17 ნოემბერი, 2021წ.

გამოხმაურების ბოლო თარიღი 19 ნოემბერი, 2021წ.

გამოქვეყნების თარიღი 20 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 23 ნოემბერი, 2021წ.