სკოლა სსიპ - მელიტონ ქანთარიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის №3 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი წალენჯიხა
ტელეფონი 577 95 94 31
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 სექტემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები15 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-400 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

უფროსი ან მაძიებელი მასწავლებელი

გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია/ cv

გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).


გასაუბრება ჩატარდება 2021 წლის  14 სექტემბერს.

გამოქვეყნების თარიღი 14 სექტემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 სექტემბერი, 2021წ.